FUET EXTRA ARTESÀ

Fuet Extra Artesà Tot Natural
210 g/aprox.

4.9